Tuesday, December 16, 2008

Tidak Berdusta

Pada suatu ketika Raja Harun Ar Rasyid tengah menunaikan ibadah haji. Saat memasuki kota Kufah, tiba-tiba sang Raja teringat kepada Abu Nawas maka disuruhnya para pengawal untuk mencari sekaligus menghadapkan ke hadapannya. Kepada para pengawal menjemput, sang Raja berpesan agar Abu Nawas nantinya diberi pakaian hitam sementara celana panjang diletakkan di atas kepala Abu Nawas. Meskipun permintaan Khalifah dirasa agak aneh maka hal itu tetap dilaksanakan. Tidak berapa kemudian datanglah Abu Nawas dengan pakaian hitam dan celana panjang ditaruh di atas kepalanya.
“Wahai Amirul Mukminin, aku memohon kepada Allah swt, semoga Dia memberikan rezeki dan melapangkan anugerahnya kepada Anda!” kata Abu Nawas.
“Ya terima kasih, amiin,” jawab Raja Harun Ar Rasyid.
Setelah kejadian itu Raja Harun Ar Rasyid meninggalkan Kufah melanjutan perjalanan. Sementar itu banyak penduduk Kufah yang teheran-heran dengan tingkah Abu Nawas yang mendoakan sang Raja sambil menempatkan celana panjang di kepalanya.
“Begitulah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin, wahai majnun?” kata beberapa warga yang melihat adegan itu.
“Diamlah! Celakalah engkau semua orang gila, tak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin kecuali uang,” jawab Abu Nawas seraya berlalu dari tempat itu.
Karena ucapan Abu Nawas dianggap telah menghina sang Raja, maka orang-orang itu melaporkan perihal ucapan Abu Nawas kepada Raja Harun Ar Rasyid. Dan orang-orang yang melaporpun lebih terkejut setelah mendengar laporan ucapan Abu Nawas yang ditujukan kepada Raja Harun Ar Rasyid, karena setelah mendengar laporan itu, sang Raja berkata,
“Demi Allah, ia tidak dusta.”

0 komentar:

Post a Comment

Please comment and get free dofollow backlink to your blog ^_^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
BLOGGER CIGUGUR Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template